wartość synonim


Synonimy te podzielone zostały na 25 różnych grup znaczeniowych. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne słowa „wartość" lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim. Słowo „wartość" w słownikach zewnętrznych

Jakie są synonimy pasujące do słowa wartość?Jakie inne formy posiada słowo wartość? Synonimy i inne określenia słowa wartość. W naszym słowniku synonimów dla słowa wartość istnieje 245 wyrazów bliskoznacznych. Synonimy te podzielone zostały na 25 grup znaczeniowych.

Słownik języka polskiego PWN*. wartość. 1. «to, ile coś jest warte pod względem materialnym». 2. «cecha tego, co jest dobre pod jakimś względem». 3. «posiadanie zalet». 4. «zasady i przekonania będące podstawą przyjętych w danej społeczności norm etycznych». 5. «liczba określająca, ile jednostek zawiera dana wielkość ...

Synonim.pl to internetowy słownik synonimów języka polskiego, który na bieżąco aktualizujemy i uzupełniamy. W naszej bazie znajdziesz wyrazy bliskoznaczne do wielu polskich słów i zwrotów. Podajemy nie tylko same synonimy - dzieląc je na grupy znaczeniowe - ale także antonimy i praktyczne przykłady, które obrazują, w jaki sposób można użyć w tekście konkretnego synonimu.

Zobacz synonimy słowa wartość w najlepszym słowniku synonimów języka polskiego. Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.

Wartość, niby takie proste i niedługie słowo a może mieć tyle różnych zastosowań. Co za tym idzie można go zastępować różnymi słowami, aby unikać powtórzeń w tekście. Poniżej postaram się przedstawić możliwe zastosowania tego wyrazu oraz jego synonimy w zależności od kontekstu zastosowania.

03 energia, hart, moc, możliwości, potencjał, siła, wartość, wigor, wytrzymałość, zasoby, zdolność Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego .

Zobacz synonim wartość - wszystkie synonimy pasujące do tego słowa to 19. Dowiedz się jak inaczej nazwać słowo wartość. Słownik synonimów języka polskiego.

Słowo "wartość" odnosi się do różnych cech danej rzeczy - coś może być wartościowe dlatego, że jest drogie, albo też dlatego, że jest wyjątkowo dobre. W związku z tym słowo to posiada liczne synonimy: doniosłość, ważność, cena, ranga, znaczenie, istotność, waga, walor itp. Słowo to posiada więcej niż jedno znaczenie.

Słowo „wartość" w słownikach zewnętrznych. Poniżej znajdują się odnośniki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono materiały związane ze słowem wartość: » Wyjaśnienie znaczenia wartość. » Synonim dla słowa wartość. » Słownik rymów do wyrazu wartość. » Odmiana rzeczownika wartość przez przypadki.

Synonimy te podzielone zostały na 1 grupę znaczeniową. Jeżeli znasz inne wyrazy o podobnym znaczeniu wyrażenia „wartość końcowa" lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim. Wyrażenie „wartość końcowa" w słownikach zewnętrznych

wartość, znaczenie, waga [niepoliczalny] This monument is of a great value for our nation. (Ten pomnik ma wielkie znaczenie dla naszego narodu.) Your gift will always have a very personal value for me. (Twój podarunek zawsze będzie miał dla mnie bardzo osobistą wartość.)

Średnia częstość przedterminowych spłat stanowi wartość wyrażoną jako procent kwoty głównej spłaconej przedterminowo w skali roku, przekraczającą planowane spłaty.. Według Komisji wartość zapewnionego kapitału i związane z nią współczynniki kapitałowe są zatem adekwatne i ograniczają się do niezbędnego minimum.

Słowo „wartość" w słownikach zewnętrznych. Pod spodem znajdziesz linki do zewnętrznych słowników, w których znaleziono informacje związane z wyrazem wartość: » Synonim do wartość. » Deklinacja rzeczownika wartość. » Synonim wartość. » Antonimy wartość. » Antonim dla wyrazu wartość. » Słownik rymów do słowa ...

Informacje dotyczące sprzedaży na odległość niepodlegającej podatkowi od wartości dodanej w Państwie Członkowskim pochodzenia.. Wspomniany środek stanowiący odstępstwo uzasadniony jest koniecznością uproszczenia poboru podatku od wartości dodanej.

37 mld złotych - rekordowa wartość rynku dóbr luksusowych w Polsce. 25 maj 2023. Po raz kolejny powiększyło się grono polskich konsumentów dóbr luksusowych, czyli przede wszystkim osób bogatych, o zarobkach brutto przekraczających 50 tys. zł miesięcznie. W 2021 roku było ich blisko 83 tys., czyli o 7,4% więcej niż rok wcześniej.

About wartość synonim

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly