oznacza synonim


symbolizuje, znaczy, Synonimy słowa „oznacza" z podziałem na grupy znaczeniowe Lista najważniejszych kontekstów tematycznych dla synonimów słowa oznacza: » oznacza - w kontekście czegoś, co coś oznacza oznacza » w kontekście czegoś, co coś oznacza przyporządkowuje, stanowi, symbolizuje, znaczy, Słowa i wyrażenia podobne do słowa oznacza

Synonim oznaczać Na skróty: Wszystkie synonimy • Grupy znaczeniowe • Definicje • Antonimy • Rymy Tryb edycji: wyłączony • włączony Synonimy słowa „oznaczać" Pod spodem znajduje się kompletne zestawienie wszystkich wyrazów bliskoznacznych słowa oznaczać: datować, determinować, fiksować, krystalizować, kwantyfikować, lokalizować, określać,

Słownik języka polskiego PWN - znaczenie słów, ich pisownia, odmiana i pochodzenie, frazeologia, porady i ciekawostki językowe. Największe w Polsce wiarygodne źródło informacji poprawnościowych Wydawnictwa Naukowego PWN.

Synonimy do słowa oznaczać 1. opatrywać znakiemzaznaczać, cechować, znakować, znaczyć, znamionować, charakteryzować, wyróżniać, † piętnować 2. np. terminwyznaczać, ustalać, określać, zakreślać, wytyczać 3. świadczyć o czymś znaczyć, wskazywać, sygnalizować, zapowiadać, zwiastować, znamionować, równać się, być przejawem czegoś O-oł. Czy możesz

oznaczać synonim 1. Jako robić znak, wyróżniać pieczętować, stemplować, oznakowywać, znakować, cechować, znamionować, znaczyć, zaznaczać, wyróżniać, wyszczególniać, podkreślać, wyodrębniać, wytłuszczać, robić znak, sygnować, etykietować Przykład zastosowania - oznaczać

Spis treści: Wszystkie synonimy do słowa oznacza. Synonimy do słowa oznacza z podziałem na kontekst. Znaczenia słowa oznacza. Synonimy do słowa oznacza Synonimy do oznacza z podziałem na kontekst Znaczenia słowa oznacza

Synonim to wyrażenie lub zestaw znaków, które mają taki sam lub bardzo podobny zakres znaczeń. Relacja między synonimami nazywana jest synonimią lub homosemią. Reprezentuje ważną relację semantyczną, którą należy odróżnić od innych relacji znaczeniowych. Różne słowa mogą być synonimami jeśli mają to samo znaczenie we wszystkich kontekstach użycia.

Synonim oznaczać Poznaj jak inaczej można określić słowo oznaczać. Znaleziono 21 wyrazów bliskoznacznych do słowa oznaczać. opatrywać znakiem zaznaczać, wyróżniać, charakteryzować, znakować, cechować, znamionować, † piętnować, znaczyć, np. termin wyznaczać, wytyczać, określać, zakreślać, ustalać,

Synonim.pl to internetowy słownik synonimów języka polskiego, który na bieżąco aktualizujemy i uzupełniamy. W naszej bazie znajdziesz wyrazy bliskoznaczne do wielu polskich słów i zwrotów. Podajemy nie tylko same synonimy - dzieląc je na grupy znaczeniowe - ale także antonimy i praktyczne przykłady, które obrazują, w jaki sposób można użyć w tekście konkretnego synonimu.

Synonimy dla oznaczać w języku polskim A-Z oznaczać czas. Czasowniki znaczyć wiązać zaznaczyć wskazywać wymagać powodować powiedzieć określać obejmować uwzględniać włączyć wykazać wskazać poinformować dotyczyć podawać zaangażować zawierać skutkować prowadzić Przykłady Które mogą oznaczać, że w systemie/Epsilon Silar istnieje życie.

W naszym słowniku synonimów języka polskiego dla wyrażenia oznacza toznajduje się łącznie 9 synonimów. Synonimy te zostały podzielone na 1 grupę znaczeniową. Jeżeli znasz inne wyrazy bliskoznaczne wyrażenia „oznacza to" lub potrafisz określić ich inny kontekst znaczeniowy, możesz je dodać za pomocą formularza dostępnego w opcji dodaj nowy synonim.

Vocabulary What is another word for oznacza? Synonyms for oznacza oz·nacza This thesaurus page includes all potential synonyms, words with the same meaning and similar terms for the word oznacza. Did you actually mean ozonize or oceanus? We couldn't find direct synonyms for the term oznacza. Maybe you were looking for one of these terms?

Synonim (gr. synōnymos „równoimienny") - wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu (równoznacznik) lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (bliskoznacznik). Zjawisko synonimii może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz - mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie - profesorzy) i leksemów ...

Synonimy: cheerful, delighted, in a good mood, glad, content, więcej… Kolokacje: a happy [child, family, couple, customer, wife], happy birthday (to you)!, Happy [Thanksgiving, New Year, holidays, Halloween]!, więcej… Dyskusje na forum ze słowami "happy" w tytule: Happy *belated* birthday Happy + number, anniversaries, celebrations

We couldn't find direct antonyms for the term oznacza. Maybe you were looking for one of these terms? ozl.pro, ozl.pro., ozl.pro.20, ozl.pro.20/1, Özlem Sungur, ozocerite, ozokerite, Ozols, ozone, ozone hole... or search for oznacza inside other dictionary definitions. Search inside

About oznacza synonim

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly