funkcja synonim


Spis najbardziej znanych kontekstów znaczeniowych dla synonimów słowa funkcja: » funkcja - w kontekście zajmowanego stanowiska » funkcja - w odniesieniu do pracy zawodowej » funkcja - w odniesieniu do ważności czegoś » funkcja - w odniesieniu do zatrudnienia » funkcja - jako rola kogoś w czymś » funkcja - w kontekście wysokiej pozycji

Najbardziej znane synonimy słowa funkcja to: przełomowość, posada, synekura, rola, ranga, zajęcie, czynność, stołek, wartość, znaczenie, pozycja, obowiązek, ważność, zadanie, zatrudnienie, stanowisko, miejsce, ważkość, misja, etat, powinność, waga, doniosłość, istotność, zasługa, godność, zawód, praca, obowiązki, posłannictwo, ... .

funkcja 1. «zadanie, które spełnia lub ma spełnić jakaś osoba lub rzecz» 2. «czyjeś stanowisko lub zakres obowiązków» 3. «możliwość wykonania określonej operacji przez urządzenie lub program komputerowy» 4. «wzajemny stosunek zjawisk, z których jedno wynika z drugiego»

Zobacz synonimy słowa funkcja w najlepszym słowniku synonimów języka polskiego. Ten serwis wykorzystuje pliki cookies, które są zapisywane na Twoim komputerze. Technologia ta jest wykorzystywana w celach funkcjonalnych, statystycznych i reklamowych.

Słowo funkcja posiada 194 synonimy i wyrazy bliskoznaczne w 25 grupach znaczeniowych 1. Synonimy funkcja opcja, wykorzystanie, zastosowanie, przeznaczenie, charakter, istota, rola, znaczenie, misja, forma, możliwość, użycie, zadanie, sens, 2. Synonimy funkcja

verb perform, work synonyms for function Compare Synonyms action activity affair behavior business duty exercise objective operation part power purpose responsibility role service situation task work charge concern employment faculty goal mark mission object occupation office post province target use utility

Synonimy do słowa FUNKCJA.. Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych sy­noni­mów dla szu­ka­nego przez Cie­bie słowa: FUNKCJA. Aby wy­szu­kać no­we wy­ra­zy bli­sko­zna­czne użyj wy­szu­ki­war­ki "SZU­KAJ NO­WYCH SY­NO­NI­MÓW" po­ni­żej tej listy.

Synonimy dla słowa funkcja, jak nazwać inaczej funkcja? Synonim to: czynność fizjologiczna, funkcja fizjologiczna, proces fizjologiczny, dystynkcja, funkcja ...

02 angaż, dystynkcja, funkcja, posada, stanowisko, stołek, umowa o pracę, zatrudnienie 03 angaż , dystynkcja , funkcja , posada , stanowisko , stołek , zatrudnienie Słownik synonimów jest idealnym wsparciem w procesie nauki, nie tylko w takich pracach jak wypracowania z języka polskiego .

Synonim funkcja | Inaczej funkcja | Popularne Synonimy Synonim.ORG Synonimy dla słowa: funkcja Synonim funkcja Poznaj jak inaczej można określić słowo funkcja. Znaleziono 12 wyrazów bliskoznacznych do słowa funkcja. urząd, praca, stołek, godność, fotel, posada, stanowisko, rola, zastosowanie, przeznaczenie, czynność, mat odwzorowanie,

Synonim słowa: funkcja Spis treści: Wszystkie synonimy do słowa funkcja. Synonimy do słowa funkcja z podziałem na kontekst. Znaczenia słowa funkcja.

funkcja - translate into English with the Polish-English Dictionary - Cambridge Dictionary

Find all the synonyms and alternative words for funkcja at Synonyms.com, the largest free online thesaurus, antonyms, definitions and translations resource on the web.

Polish: ·(mathematics) function· (computing) function· (computing) feature

Antonyms for funkcja at Synonyms.com with free online thesaurus, synonyms, definitions and translations.

About funkcja synonim

About

Digital Compliance Disclosure


We and our partners use technology such as cookies and localStorage on our site to personalise content and ads, provide social media features, and analyse our traffic. Click to consent to the use of this technology across the web or click Privacy Policy to review details about our partners and your privacy settings.
Category

Recently

Newly