10 results found for: “zjawisko”.

Request time (Page generated in 0.3447 seconds.)

Zjawisko

Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon – obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy...

Last Update: 2020-02-25T13:17:20Z Word Count : 268

Synonim Zjawisko View Plain Text Page

Zjawiska paranormalne

nadnaturalne, lub zgodnie z najnowszą terminologią: anomalne zjawiska mentalne – umiejętności lub zjawiska, których istnienie nie zostało potwierdzone eksperymentem...

Last Update: 2021-01-12T21:28:40Z Word Count : 415

Synonim Zjawiska paranormalne View Plain Text Page

Zjawisko meteorologiczne

Za zjawisko meteorologiczne uznaje się różnorakie przejawy procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w atmosferze, które mogą być obserwowane w powietrzu...

Last Update: 2020-07-05T15:09:02Z Word Count : 142

Synonim Zjawisko meteorologiczne View Plain Text Page

Mammatus

znajdujące się w dolnej części chmury, wyglądem przypominające wymiona. Zjawisko to występuje w chmurach: Cirrus Cirrocumulus Altostratus Altocumulus Stratocumulus...

Last Update: 2021-07-20T10:54:05Z Word Count : 90

Synonim Mammatus View Plain Text Page

Huragan

Huragan – zjawisko silnego wiatru, w którym średnia prędkość wynosi powyżej 33 m/s (nie mniej niż 12° w skali Beauforta). Siłę huraganów mierzy się za...

Last Update: 2021-01-19T11:48:19Z Word Count : 158

Synonim Huragan View Plain Text Page

Zjawisko fotowoltaiczne

Zjawisko fotowoltaiczne (efekt fotowoltaiczny) – zjawisko fizyczne polegające na powstaniu siły elektromotorycznej w ciele stałym pod wpływem promieniowania...

Last Update: 2021-07-22T15:40:24Z Word Count : 88

Synonim Zjawisko fotowoltaiczne View Plain Text Page

Zjawisko Comptona

Zjawisko Comptona, rozpraszanie komptonowskie – zjawisko rozpraszania promieniowania X (rentgenowskiego) i promieniowania gamma, czyli promieniowania...

Last Update: 2021-07-22T15:41:36Z Word Count : 2608

Synonim Zjawisko Comptona View Plain Text Page

Zjawisko tunelowe

Zjawisko tunelowe zwane też efektem tunelowym – zjawisko przejścia cząstki przez barierę potencjału o wysokości większej niż energia cząstki, opisane przez...

Last Update: 2021-05-10T00:27:04Z Word Count : 1475

Synonim Zjawisko tunelowe View Plain Text Page

UFO

zidentyfikować jako żaden znany pojazd ani wyjaśnić żadnym ze znanych zjawisk atmosferycznych. W okresie zimnej wojny utrwaliło się mylne terminologicznie...

Last Update: 2021-07-05T21:02:17Z Word Count : 1971

Synonim UFO View Plain Text Page

Efekt fotoelektryczny

Efekt fotoelektryczny (zjawisko fotoelektryczne, fotoefekt, fotoemisja) – zjawisko fizyczne polegające na emisji elektronów z powierzchni przedmiotu,...

Last Update: 2021-07-22T15:38:02Z Word Count : 1288

Synonim Efekt fotoelektryczny View Plain Text Page

Main result

Zjawisko

Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon – obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy, smaki itd.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów