10 results found for: “zjawisko”.

Request time (Page generated in 0.3198 seconds.)

Zjawisko

Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon – obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy...

Last Update: 2022-04-20T19:29:00Z Word Count : 282

Synonim Zjawisko View Plain Text Page

Zjawisko optyczne

Zjawisko optyczne – każde zjawisko dotyczące oddziaływania światła z materią. odbicie załamanie (refrakcja) ugięcie (dyfrakcja) polaryzacja dwójłomność...

Last Update: 2021-12-20T15:53:45Z Word Count : 62

Synonim Zjawisko optyczne View Plain Text Page

Zjawisko Halla

Zjawisko Halla, efekt Halla – zjawisko fizyczne polegające na wystąpieniu różnicy potencjałów w przewodniku, w którym płynie prąd elektryczny, gdy przewodnik...

Last Update: 2021-09-13T13:21:09Z Word Count : 804

Synonim Zjawisko Halla View Plain Text Page

Zjawisko meteorologiczne

Za zjawisko meteorologiczne uznaje się różnorakie przejawy procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w atmosferze, które mogą być obserwowane w powietrzu...

Last Update: 2020-07-05T15:09:02Z Word Count : 142

Synonim Zjawisko meteorologiczne View Plain Text Page

Zjawisko Comptona

Zjawisko Comptona, rozpraszanie komptonowskie – zjawisko rozpraszania promieniowania X (rentgenowskiego) i promieniowania gamma, czyli promieniowania...

Last Update: 2022-04-29T18:46:58Z Word Count : 2630

Synonim Zjawisko Comptona View Plain Text Page

Zjawiska paranormalne

nadnaturalne, lub zgodnie z najnowszą terminologią: anomalne zjawiska mentalne – umiejętności lub zjawiska, których istnienie nie zostało potwierdzone eksperymentem...

Last Update: 2021-10-08T07:08:31Z Word Count : 415

Synonim Zjawiska paranormalne View Plain Text Page

Halo (zjawisko optyczne)

Halo (gr. hálos, „tarcza słoneczna”) – zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej obserwowane wokół tarczy słonecznej lub księżycowej. Jest to...

Last Update: 2021-05-06T09:23:25Z Word Count : 342

Synonim Halo (zjawisko optyczne) View Plain Text Page

Efekt Dopplera

Efekt Dopplera – zjawisko fizyczne występujące dla fal, polegające na powstawaniu różnicy częstotliwości fali wysyłanej przez jej źródło oraz częstotliwości...

Last Update: 2022-06-07T18:01:30Z Word Count : 4401

Synonim Efekt Dopplera View Plain Text Page

Efekt fotoelektryczny

Efekt fotoelektryczny (zjawisko fotoelektryczne, fotoefekt, fotoemisja) – zjawisko fizyczne polegające na emisji elektronów z powierzchni przedmiotu,...

Last Update: 2021-09-13T18:05:10Z Word Count : 1308

Synonim Efekt fotoelektryczny View Plain Text Page

Zjawisko Seebecka

Zjawisko Seebecka – zjawisko termoelektryczne polegające na powstawaniu siły elektromotorycznej w obwodzie zawierającym dwa metale lub półprzewodniki,...

Last Update: 2022-04-07T21:11:51Z Word Count : 278

Synonim Zjawisko Seebecka View Plain Text Page

Main result

Zjawisko

Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon – obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy, smaki itd.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów