10 results found for: “zjawisko”.

Request time (Page generated in 0.3271 seconds.)

Zjawisko

Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon – obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy...

Last Update: 2023-11-18T10:43:53Z Word Count : 291

Synonim Zjawisko View Plain Text Page

Zjawisko Comptona

Zjawisko Comptona, rozpraszanie komptonowskie – zjawisko rozpraszania promieniowania X (rentgenowskiego) i promieniowania gamma, czyli promieniowania...

Last Update: 2023-04-25T17:55:49Z Word Count : 3007

Synonim Zjawisko Comptona View Plain Text Page

Zjawisko Halla

Zjawisko Halla, efekt Halla – zjawisko fizyczne polegające na wystąpieniu różnicy potencjałów w przewodniku, w którym płynie prąd elektryczny, gdy przewodnik...

Last Update: 2023-07-26T19:03:51Z Word Count : 830

Synonim Zjawisko Halla View Plain Text Page

Halo (zjawisko optyczne)

Halo (gr. hálos, „tarcza słoneczna”) – zjawisko optyczne zachodzące w atmosferze ziemskiej obserwowane wokół tarczy słonecznej lub księżycowej, jest fotometeorem...

Last Update: 2023-09-09T20:21:02Z Word Count : 340

Synonim Halo (zjawisko optyczne) View Plain Text Page

Efekt fotoelektryczny

Efekt fotoelektryczny (zjawisko fotoelektryczne, fotoefekt, fotoemisja) – zjawisko fizyczne polegające na emisji elektronów z powierzchni przedmiotu,...

Last Update: 2023-09-10T13:19:03Z Word Count : 1310

Synonim Efekt fotoelektryczny View Plain Text Page

Zjawisko Seebecka

Zjawisko Seebecka – zjawisko termoelektryczne polegające na powstawaniu siły elektromotorycznej w obwodzie zawierającym dwa metale lub półprzewodniki,...

Last Update: 2023-06-15T00:53:28Z Word Count : 303

Synonim Zjawisko Seebecka View Plain Text Page

Efekt Dopplera

Efekt Dopplera – zjawisko fizyczne występujące dla fal, polegające na powstawaniu różnicy częstotliwości fali wysyłanej przez jej źródło oraz częstotliwości...

Last Update: 2023-07-03T07:36:19Z Word Count : 4418

Synonim Efekt Dopplera View Plain Text Page

Zjawisko tunelowe

Zjawisko tunelowe zwane też efektem tunelowym – zjawisko przejścia cząstki przez barierę potencjału o wysokości większej niż energia cząstki, opisane przez...

Last Update: 2021-05-10T00:27:04Z Word Count : 1492

Synonim Zjawisko tunelowe View Plain Text Page

Zjawisko meteorologiczne

Za zjawisko meteorologiczne uznaje się różnorakie przejawy procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w atmosferze, które mogą być obserwowane w powietrzu...

Last Update: 2023-01-11T01:23:10Z Word Count : 148

Synonim Zjawisko meteorologiczne View Plain Text Page

Zjawiska paranormalne

nadnaturalne, lub zgodnie z najnowszą terminologią: anomalne zjawiska mentalne – umiejętności lub zjawiska, których istnienie nie zostało potwierdzone eksperymentem...

Last Update: 2022-12-02T12:07:39Z Word Count : 418

Synonim Zjawiska paranormalne View Plain Text Page

Main result

Zjawisko

Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon – obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy, smaki itd.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów