10 results found for: “zjawisko”.

Request time (Page generated in 0.354 seconds.)

Zjawisko

Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon – obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy...

Last Update: 2020-02-25T13:17:20Z Word Count : 268

Synonim Zjawisko View Plain Text Page

Zjawisko optyczne

Zjawisko optyczne – każde zjawisko dotyczące oddziaływania światła z materią. odbicie załamanie (refrakcja) ugięcie (dyfrakcja) polaryzacja dwójłomność...

Last Update: 2017-05-31T14:32:17Z Word Count : 62

Synonim Zjawisko optyczne View Plain Text Page

Efekt fotoelektryczny

Efekt fotoelektryczny (zjawisko fotoelektryczne, fotoefekt, fotoemisja) – zjawisko fizyczne polegające na emisji elektronów z powierzchni przedmiotu,...

Last Update: 2020-08-26T17:28:59Z Word Count : 1251

Synonim Efekt fotoelektryczny View Plain Text Page

Zjawisko Comptona

Zjawisko Comptona, rozpraszanie komptonowskie – zjawisko rozpraszania promieniowania X (rentgenowskiego) i promieniowania gamma, czyli promieniowania...

Last Update: 2019-10-16T10:56:02Z Word Count : 2596

Synonim Zjawisko Comptona View Plain Text Page

Zjawiska paranormalne

nadnaturalne, lub zgodnie z najnowszą terminologią: anomalne zjawiska mentalne – umiejętności lub zjawiska, których istnienie nie zostało potwierdzone eksperymentem...

Last Update: 2021-01-12T21:28:40Z Word Count : 415

Synonim Zjawiska paranormalne View Plain Text Page

Zjawisko meteorologiczne

Za zjawisko meteorologiczne uznaje się różnorakie przejawy procesów i zjawisk fizycznych zachodzących w atmosferze, które mogą być obserwowane w powietrzu...

Last Update: 2020-07-05T15:09:02Z Word Count : 142

Synonim Zjawisko meteorologiczne View Plain Text Page

Efekt Dopplera

Efekt Dopplera – zjawisko fizyczne występujące dla fal, polegające na powstawaniu różnicy częstotliwości fali wysyłanej przez jej źródło oraz częstotliwości...

Last Update: 2021-01-24T14:19:00Z Word Count : 4524

Synonim Efekt Dopplera View Plain Text Page

Huragan

Huragan – zjawisko silnego wiatru, w którym średnia prędkość wynosi powyżej 33 m/s (nie mniej niż 12° w skali Beauforta). Siłę huraganów mierzy się za...

Last Update: 2021-01-19T11:48:19Z Word Count : 156

Synonim Huragan View Plain Text Page

Zjawisko tunelowe

Zjawisko tunelowe zwane też efektem tunelowym – zjawisko przejścia cząstki przez barierę potencjału o wysokości większej niż energia cząstki, opisane przez...

Last Update: 2020-02-06T08:02:44Z Word Count : 1324

Synonim Zjawisko tunelowe View Plain Text Page

Zjawisko fizyczne

Zjawisko fizyczne – przemiana, na skutek której zmieniają się właściwości fizyczne ciała lub obiektu fizycznego. Zjawisko fizyczne to zmiany i procesy...

Last Update: 2020-04-26T11:46:36Z Word Count : 162

Synonim Zjawisko fizyczne View Plain Text Page

Main result

Zjawisko

Zjawisko, fenomen (gr. phainomenon – obserwowany) – pojęcie filozoficzne oznaczające to, co dane jest w poznaniu zmysłowym, a więc obrazy, dźwięki, zapachy, smaki itd.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów