10 results found for: “zakres”.

Request time (Page generated in 0.4474 seconds.)

Zakres

Pojęcie zakresu jest szeroko stosowane: w metrologii: zakres pomiarowy w biologii, genetyce: zakres reakcji zakres tolerancji w logice: zakres nazwy w...

Last Update: 2020-01-06T16:58:57Z Word Count : 73

Synonim Zakres View Plain Text Page

Rezydent (lekarz)

przeznaczonych na ten cel przez Ministerstwo Zdrowia oraz Fundusz Pracy. Definicję i zakres obowiązków rezydenta określają przepisy ustawy oraz rozporządzenia Ministra...

Last Update: 2021-07-15T15:17:56Z Word Count : 274

Synonim Rezydent (lekarz) View Plain Text Page

Zakres projektu

Zakres projektu jest to możliwie jak najdokładniejsze i całkowite określenie oczekiwanego wyniku projektu. Zakres nigdy nie określa konkretnych zadań...

Last Update: 2019-07-03T09:48:55Z Word Count : 57

Synonim Zakres projektu View Plain Text Page

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Głównego Urzędu Statystycznego w oparciu o ustawę z 2019, która reguluje zakres, formę i tryb jego przeprowadzenia. Poprzedni Narodowy Spis Powszechny Ludności...

Last Update: 2021-07-03T04:37:56Z Word Count : 283

Synonim Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 View Plain Text Page

Zakres tolerancji

Zakres tolerancji – przedział wartości jakiegoś czynnika abiotycznego, co do którego organizm wykazuje tolerancję ekologiczną. Zakres tolerancji jest...

Last Update: 2021-04-03T13:35:07Z Word Count : 208

Synonim Zakres tolerancji View Plain Text Page

Fale metrowe

Fale metrowe, VHF (od ang. very high frequency) – zakres fal radiowych (pasmo radiowe) o częstotliwości od 30 do 300 MHz, co odpowiada długości fali od...

Last Update: 2021-06-01T00:52:45Z Word Count : 790

Synonim Fale metrowe View Plain Text Page

Zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy określa graniczne górne i dolne wartości, dla których dany miernik lub urządzenie pomiarowe działa poprawnie. Dokładność pomiarowa danego...

Last Update: 2015-01-05T15:27:14Z Word Count : 232

Synonim Zakres pomiarowy View Plain Text Page

Światło widzialne

promieniowanie to zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal 380–750 nm, dla zwierząt zakres ten bywa nieco odmienny (lecz o zbliżonych wartościach)...

Last Update: 2021-05-17T06:03:43Z Word Count : 434

Synonim Światło widzialne View Plain Text Page

MOSFET

źródła do drenu. Wyróżnia się dwa zakresy pracy: zakres nienasycenia (liniowy, triodowy), zakres nasycenia (pentodowy). Zakres pracy tranzystora determinuje...

Last Update: 2021-05-02T21:21:09Z Word Count : 1078

Synonim MOSFET View Plain Text Page

Szkoła policealna

otrzymać świadectwo w danej kwalifikacji, a po zdaniu wszystkich egzaminów w zakresie kwalifikacji wyodrębnionych w danym zawodzie oraz uzyskaniu odpowiedniego...

Last Update: 2021-02-23T09:31:20Z Word Count : 264

Synonim Szkoła policealna View Plain Text Page

Main result

Zakres

Zakres to słowo, które może oznaczać pole, sferę, dziedzinę pracy, działania (działalności), aktywności jakiegoś narzędzia, przyrządu albo określony zbiór obowiązków i odpowiedzialności danej osoby. Pojęcie zakresu jest szeroko stosowane: w metrologii: zakres pomiarowy w biologii, genetyce: zakres reakcji zakres tolerancji w logice: zakres nazwy w fotografii: zakres przysłon w ekologii: zakres tolerancji ekologicznej w muzyce: zakres dźwięków muzycznych w informatyce: zakres w programowaniu w chemii: zakres zmiany barwy w elektroakustyce: zakres dynamiki dźwięku


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów