10 results found for: “zakres”.

Request time (Page generated in 0.3592 seconds.)

Zakres

Pojęcie zakresu jest szeroko stosowane: w metrologii: zakres pomiarowy w biologii, genetyce: zakres reakcji zakres tolerancji w logice: zakres nazwy w...

Last Update: 2021-08-24T22:26:06Z Word Count : 73

Synonim Zakres View Plain Text Page

Zakres tolerancji

Zakres tolerancji – przedział wartości jakiegoś czynnika abiotycznego, co do którego organizm wykazuje tolerancję ekologiczną. Zakres tolerancji jest...

Last Update: 2021-12-21T10:32:33Z Word Count : 208

Synonim Zakres tolerancji View Plain Text Page

Zakres projektu

Zakres projektu jest to możliwie jak najdokładniejsze i całkowite określenie oczekiwanego wyniku projektu. Zakres nigdy nie określa konkretnych zadań...

Last Update: 2019-07-03T09:48:55Z Word Count : 57

Synonim Zakres projektu View Plain Text Page

Skale instrumentów muzycznych

Skale instrumentów muzycznych – poniższy wykres przedstawia zakres dźwięków muzycznych wydawanych przez instrumenty muzyczne, w tym przez głos ludzki....

Last Update: 2020-11-11T08:17:48Z Word Count : 54

Synonim Skale instrumentów muzycznych View Plain Text Page

Zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy określa graniczne górne i dolne wartości, dla których dany miernik lub urządzenie pomiarowe działa poprawnie. Dokładność pomiarowa danego...

Last Update: 2015-01-05T15:27:14Z Word Count : 232

Synonim Zakres pomiarowy View Plain Text Page

Światło widzialne

promieniowanie to zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal 380–750 nm, dla zwierząt zakres ten bywa nieco odmienny (lecz o zbliżonych wartościach)...

Last Update: 2022-02-22T06:57:20Z Word Count : 434

Synonim Światło widzialne View Plain Text Page

Rezydent (lekarz)

przeznaczonych na ten cel przez Ministerstwo Zdrowia oraz Fundusz Pracy. Definicję i zakres obowiązków rezydenta określają przepisy ustawy oraz rozporządzenia Ministra...

Last Update: 2022-01-13T17:45:46Z Word Count : 269

Synonim Rezydent (lekarz) View Plain Text Page

Zakres (programowanie)

Zakres (programowanie), także przedział, wycinek, to zdefiniowanie w kodzie źródłowym pewnego przedziału wartości wyodrębnionego z wartości określonego...

Last Update: 2022-01-08T17:01:47Z Word Count : 686

Synonim Zakres (programowanie) View Plain Text Page

Fale metrowe

Fale metrowe, VHF (od ang. very high frequency) – zakres fal radiowych (pasmo radiowe) o częstotliwości od 30 do 300 MHz, co odpowiada długości fali od...

Last Update: 2022-02-09T13:51:49Z Word Count : 814

Synonim Fale metrowe View Plain Text Page

Centralny organ administracji

Centralny organ administracji w Polsce – organ administracji, którego zakres działania obejmuje obszar całego państwa. Centralne organy administracji podporządkowane...

Last Update: 2021-05-25T12:42:17Z Word Count : 42

Synonim Centralny organ administracji View Plain Text Page

Main result

Zakres

Zakres to słowo, które może oznaczać pole, sferę, dziedzinę pracy, działania (działalności), aktywności jakiegoś narzędzia, przyrządu albo określony zbiór obowiązków i odpowiedzialności danej osoby. Pojęcie zakresu jest szeroko stosowane: w metrologii: zakres pomiarowy w biologii, genetyce: zakres reakcji zakres tolerancji w logice: zakres nazwy w fotografii: zakres przysłon w ekologii: zakres tolerancji ekologicznej w muzyce: zakres dźwięków muzycznych w informatyce: zakres w programowaniu w chemii: zakres zmiany barwy w elektroakustyce: zakres dynamiki dźwięku


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów