10 results found for: “zakres”.

Request time (Page generated in 0.3101 seconds.)

Zakres

Pojęcie zakresu jest szeroko stosowane: w metrologii: zakres pomiarowy w biologii, genetyce: zakres reakcji zakres tolerancji w logice: zakres nazwy w...

Last Update: 2020-01-06T16:58:57Z Word Count : 73

Synonim Zakres View Plain Text Page

Zakres tolerancji

Zakres tolerancji – przedział wartości jakiegoś czynnika abiotycznego, co do którego organizm wykazuje tolerancję ekologiczną. Zakres tolerancji jest...

Last Update: 2020-08-25T21:56:02Z Word Count : 208

Synonim Zakres tolerancji View Plain Text Page

Zakres projektu

Zakres projektu jest to możliwie jak najdokładniejsze i całkowite określenie oczekiwanego wyniku projektu. Zakres nigdy nie określa konkretnych zadań...

Last Update: 2019-07-03T09:48:55Z Word Count : 57

Synonim Zakres projektu View Plain Text Page

Zakres pomiarowy

Zakres pomiarowy określa graniczne górne i dolne wartości, dla których dany miernik lub urządzenie pomiarowe działa poprawnie. Dokładność pomiarowa danego...

Last Update: 2015-01-05T15:27:14Z Word Count : 232

Synonim Zakres pomiarowy View Plain Text Page

Światło widzialne

promieniowanie to zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal 380–750 nm, dla zwierząt zakres ten bywa nieco odmienny (lecz o zbliżonych wartościach)...

Last Update: 2020-10-17T16:29:39Z Word Count : 427

Synonim Światło widzialne View Plain Text Page

Fale metrowe

Fale metrowe, VHF (od ang. very high frequency) – zakres fal radiowych (pasmo radiowe) o częstotliwości od 30 do 300 MHz, co odpowiada długości fali od...

Last Update: 2021-01-16T15:42:40Z Word Count : 783

Synonim Fale metrowe View Plain Text Page

Fale akustyczne

dźwiękową, jak i fale o częstotliwościach i amplitudach przekraczających zakres ludzkiego słuchu, ponieważ właściwości fizyczne tych fal są bardzo podobne...

Last Update: 2021-01-31T21:19:35Z Word Count : 422

Synonim Fale akustyczne View Plain Text Page

Emir

jednocześnie władzę wojskową, administracyjną i finansową. Za Abbasydów zakres władzy emirów uległ znacznemu ograniczeniu. Niektórzy emirowie zakładali...

Last Update: 2020-01-27T20:02:46Z Word Count : 63

Synonim Emir View Plain Text Page

Rezydent (lekarz)

przeznaczonych na ten cel przez Ministerstwo Zdrowia oraz Fundusz Pracy. Definicję i zakres obowiązków rezydenta określają przepisy ustawy oraz rozporządzenia Ministra...

Last Update: 2020-09-11T18:11:24Z Word Count : 263

Synonim Rezydent (lekarz) View Plain Text Page

Termometr

właściwości termometrycznej ciała termometrycznego zastosowanego w termometrze. Zakres mierzonych temperatur i zastosowań termometru w znacznym stopniu zależy...

Last Update: 2021-02-05T15:59:17Z Word Count : 379

Synonim Termometr View Plain Text Page

Main result

Zakres

Zakres to słowo, które może oznaczać pole, sferę, dziedzinę pracy, działania (działalności), aktywności jakiegoś narzędzia, przyrządu albo określony zbiór obowiązków i odpowiedzialności danej osoby. Pojęcie zakresu jest szeroko stosowane: w metrologii: zakres pomiarowy w biologii, genetyce: zakres reakcji zakres tolerancji w logice: zakres nazwy w fotografii: zakres przysłon w ekologii: zakres tolerancji ekologicznej w muzyce: zakres dźwięków muzycznych w informatyce: zakres w programowaniu w chemii: zakres zmiany barwy w elektroakustyce: zakres dynamiki dźwięku


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów