10 results found for: “praca”.

Request time (Page generated in 0.4214 seconds.)

Praca

praca – wielkość fizyczna praca – rodzaj działalności człowieka, w ekonomii jeden z czynników produkcji praca – stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem...

Last Update: 2020-02-24T20:00:26Z Word Count : 85

Synonim Praca View Plain Text Page

Praca (fizyka)

Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych...

Last Update: 2020-12-19T15:01:22Z Word Count : 1108

Synonim Praca (fizyka) View Plain Text Page

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa – dzieło, np. pisemna praca, której napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (np. egzamin licencjacki, magisterski) oraz wcześniejsze...

Last Update: 2021-01-30T21:17:28Z Word Count : 548

Synonim Praca dyplomowa View Plain Text Page

Praca organiczna

Praca organiczna – działanie na rzecz rozwoju gospodarczego ludności z ziem polskich. Pozytywiści uważali, że społeczeństwo przypomina żywy organizm –...

Last Update: 2021-02-18T19:14:29Z Word Count : 966

Synonim Praca organiczna View Plain Text Page

Praca (działalność człowieka)

Praca – miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie)...

Last Update: 2021-02-26T09:45:57Z Word Count : 1550

Synonim Praca (działalność człowieka) View Plain Text Page

Syzyf

Wtedy to bogowie zdecydowali, że ukarzą Syzyfa wieczną i bezużyteczną pracą – ma on wtaczać na szczyt ogromnej góry wielki głaz, który jednak przed...

Last Update: 2021-02-20T15:05:56Z Word Count : 411

Synonim Syzyf View Plain Text Page

Praca u podstaw

Praca u podstaw – praca natury oświatowej nad podniesieniem poziomu życia przede wszystkim chłopów, a także walki z germanizacją i rusyfikacją w okresie...

Last Update: 2021-02-24T15:01:02Z Word Count : 174

Synonim Praca u podstaw View Plain Text Page

Praca naukowa

Praca naukowa, podobnie jak sama nauka, może być rozumiana jako badania naukowe i jako dzieło naukowe. Badania naukowe to czynności służące rozwiązaniu...

Last Update: 2019-08-31T15:31:44Z Word Count : 1776

Synonim Praca naukowa View Plain Text Page

Habilitacja

osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne” lub „część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym...

Last Update: 2021-02-10T19:31:44Z Word Count : 2823

Synonim Habilitacja View Plain Text Page

Cykl pracy serca

 Główny artykuł: Serce człowieka. Cykl pracy serca, cykl hemodynamiczny serca – działanie serca indukowane jest przez układ bodźcotwórczo-przewodzący...

Last Update: 2019-12-23T21:22:38Z Word Count : 334

Synonim Cykl pracy serca View Plain Text Page

Main result

Praca

praca – wielkość fizyczna praca – rodzaj działalności człowieka, w ekonomii jeden z czynników produkcji praca – stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem regulowany Kodeksem pracy SS „Praca” – polski zbiornikowiec Praca – film z 1915 roku Praca – tygodnik ukazujący się w latach 1896-1926Miejscowości w Polsce Praca – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska Praca – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów