10 results found for: “praca”.

Request time (Page generated in 0.3398 seconds.)

Praca

praca – wielkość fizyczna praca – rodzaj działalności człowieka, w ekonomii jeden z czynników produkcji praca – stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem...

Last Update: 2022-12-28T10:47:21Z Word Count : 67

Synonim Praca View Plain Text Page

Praca (fizyka)

Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych...

Last Update: 2021-10-04T20:31:28Z Word Count : 1128

Synonim Praca (fizyka) View Plain Text Page

Praca organiczna

Praca organiczna – działanie na rzecz rozwoju gospodarczego ludności z ziem polskich. Pozytywiści uważali, że społeczeństwo przypomina żywy organizm –...

Last Update: 2023-01-17T13:20:15Z Word Count : 1114

Synonim Praca organiczna View Plain Text Page

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa – dzieło, np. pisemna praca, której napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (np. egzamin licencjacki, magisterski) oraz wcześniejsze...

Last Update: 2022-09-12T12:08:19Z Word Count : 580

Synonim Praca dyplomowa View Plain Text Page

Praca u podstaw

Praca u podstaw – praca natury oświatowej nad podniesieniem poziomu życia przede wszystkim chłopów, a także walki z germanizacją i rusyfikacją w okresie...

Last Update: 2023-06-03T05:26:43Z Word Count : 174

Synonim Praca u podstaw View Plain Text Page

Syzyf

Wtedy to bogowie zdecydowali, że ukarzą Syzyfa wieczną i bezużyteczną pracą – ma on wtaczać na szczyt ogromnej góry wielki głaz, który jednak przed...

Last Update: 2023-03-06T12:26:31Z Word Count : 438

Synonim Syzyf View Plain Text Page

Praca przymusowa

Praca przymusowa, roboty przymusowe – praca wykonywana przez pracownika wbrew jego woli, za którą nie otrzymuje wynagrodzenia lub wynagradzany jest znacznie...

Last Update: 2023-05-25T18:40:58Z Word Count : 1254

Synonim Praca przymusowa View Plain Text Page

Praca (działalność człowieka)

Praca – miara wysiłku włożonego przez człowieka w wytworzenie danego dobra; świadoma czynność polegająca na wkładanym wysiłku (działalność lub oddziaływanie)...

Last Update: 2023-05-25T18:40:19Z Word Count : 1581

Synonim Praca (działalność człowieka) View Plain Text Page

Arbeit macht frei

Arbeit macht frei (z niem. praca czyni wolnym) – niemiecki slogan wywiedziony z rozpowszechnionego w tradycji protestanckiej cytatu z Ewangelii Jana (J...

Last Update: 2023-05-16T14:30:34Z Word Count : 714

Synonim Arbeit macht frei View Plain Text Page

Niewolnictwo

niskie, warunki pracy złe oraz istnieje niewielka szansa na awans bądź zmianę zawodu. Termin jest często używany przez krytyków pracy do opisywania wyzysku...

Last Update: 2023-05-19T12:36:20Z Word Count : 1649

Synonim Niewolnictwo View Plain Text Page

Main result

Praca

praca – wielkość fizyczna praca – rodzaj działalności człowieka, w ekonomii jeden z czynników produkcji praca – stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem regulowany Kodeksem pracy SS „Praca” – polski zbiornikowiec Praca – film z 1915 roku Praca – tygodnik ukazujący się w latach 1896-1926Miejscowości w Polsce Praca – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska Praca – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów