10 results found for: “praca”.

Request time (Page generated in 0.3813 seconds.)

Praca

praca – wielkość fizyczna praca – rodzaj działalności człowieka, w ekonomii jeden z czynników produkcji praca – stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem...

Last Update: 2021-07-09T02:06:57Z Word Count : 85

Synonim Praca View Plain Text Page

Praca (fizyka)

Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych...

Last Update: 2021-10-04T20:31:28Z Word Count : 1123

Synonim Praca (fizyka) View Plain Text Page

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa – dzieło, np. pisemna praca, której napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (np. egzamin licencjacki, magisterski) oraz wcześniejsze...

Last Update: 2022-01-09T21:31:16Z Word Count : 569

Synonim Praca dyplomowa View Plain Text Page

Praca organiczna

Praca organiczna – działanie na rzecz rozwoju gospodarczego ludności z ziem polskich. Pozytywiści uważali, że społeczeństwo przypomina żywy organizm –...

Last Update: 2022-04-26T07:02:22Z Word Count : 1114

Synonim Praca organiczna View Plain Text Page

Praca wyjścia

Praca wyjścia – najmniejsza energia, jaką należy dostarczyć elektronowi danego ciała, aby opuścił on ciało i stał się elektronem swobodnym. Praca wyjścia...

Last Update: 2022-04-15T03:20:38Z Word Count : 222

Synonim Praca wyjścia View Plain Text Page

Praca u podstaw

Praca u podstaw – praca natury oświatowej nad podniesieniem poziomu życia przede wszystkim chłopów, a także walki z germanizacją i rusyfikacją w okresie...

Last Update: 2022-05-05T08:16:05Z Word Count : 174

Synonim Praca u podstaw View Plain Text Page

Syzyf

Wtedy to bogowie zdecydowali, że ukarzą Syzyfa wieczną i bezużyteczną pracą – ma on wtaczać na szczyt ogromnej góry wielki głaz, który jednak przed...

Last Update: 2022-04-21T13:03:21Z Word Count : 429

Synonim Syzyf View Plain Text Page

Habilitacja

osiągnięcie projektowe, konstrukcyjne, technologiczne lub artystyczne” lub „część pracy zbiorowej, jeżeli opracowanie wydzielonego zagadnienia jest indywidualnym...

Last Update: 2022-03-25T21:39:21Z Word Count : 2829

Synonim Habilitacja View Plain Text Page

Praca domowa

Praca domowa – jedna z form organizacji procesu kształcenia, szeroko stosowana zarówno w lekcji problemowej, jak i lekcji podającej. Polega na wykonywaniu...

Last Update: 2022-01-16T16:32:49Z Word Count : 205

Synonim Praca domowa View Plain Text Page

Praca naukowa

Praca naukowa, podobnie jak sama nauka, może być rozumiana jako badania naukowe i jako dzieło naukowe. Badania naukowe to czynności służące rozwiązaniu...

Last Update: 2021-10-10T05:23:35Z Word Count : 1770

Synonim Praca naukowa View Plain Text Page

Main result

Praca

praca – wielkość fizyczna praca – rodzaj działalności człowieka, w ekonomii jeden z czynników produkcji praca – stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem regulowany Kodeksem pracy SS „Praca” – polski zbiornikowiec Praca – film z 1915 roku Praca – tygodnik ukazujący się w latach 1896-1926Miejscowości w Polsce Praca – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska Praca – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów