10 results found for: “praca”.

Request time (Page generated in 0.3403 seconds.)

Praca

praca – wielkość fizyczna praca – rodzaj działalności człowieka, w ekonomii jeden z czynników produkcji praca – stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem...

Last Update: 2022-12-28T10:47:21Z Word Count : 67

Synonim Praca View Plain Text Page

Praca (fizyka)

Praca – skalarna wielkość fizyczna, miara ilości energii przekazywanej między układami fizycznymi w procesach mechanicznych, elektrycznych, termodynamicznych...

Last Update: 2023-06-22T06:13:10Z Word Count : 1128

Synonim Praca (fizyka) View Plain Text Page

Praca organiczna

Praca organiczna – działanie na rzecz rozwoju gospodarczego ludności z ziem polskich. Pozytywiści uważali, że społeczeństwo przypomina żywy organizm –...

Last Update: 2023-11-06T15:26:51Z Word Count : 1114

Synonim Praca organiczna View Plain Text Page

Praca dyplomowa

Praca dyplomowa – dzieło, np. pisemna praca, której napisanie i przedstawienie na egzaminie dyplomowym (np. egzamin licencjacki, magisterski) oraz wcześniejsze...

Last Update: 2022-09-12T12:08:19Z Word Count : 582

Synonim Praca dyplomowa View Plain Text Page

Praca u podstaw

Praca u podstaw – praca natury oświatowej nad podniesieniem poziomu życia przede wszystkim chłopów, a także walki z germanizacją i rusyfikacją w okresie...

Last Update: 2023-06-03T05:26:43Z Word Count : 174

Synonim Praca u podstaw View Plain Text Page

Syzyf

Wtedy to bogowie zdecydowali, że ukarzą Syzyfa wieczną i bezużyteczną pracą – ma on wtaczać na szczyt ogromnej góry wielki głaz, który jednak przed...

Last Update: 2023-11-07T17:50:47Z Word Count : 440

Synonim Syzyf View Plain Text Page

Praca przymusowa

Praca przymusowa, roboty przymusowe – praca wykonywana przez pracownika wbrew jego woli, za którą nie otrzymuje wynagrodzenia lub wynagradzany jest znacznie...

Last Update: 2023-05-25T18:40:58Z Word Count : 1256

Synonim Praca przymusowa View Plain Text Page

Praca naukowa

late), in. badawczo-rozwojowa, Badania naukowe (działalność naukowo-badawcza, działalność naukowa sensu stricte), Prace rozwojowe, Twórczość artystyczna....

Last Update: 2023-10-26T14:54:03Z Word Count : 22

Synonim Praca naukowa View Plain Text Page

Niewolnictwo

niskie, warunki pracy złe oraz istnieje niewielka szansa na awans bądź zmianę zawodu. Termin jest często używany przez krytyków pracy do opisywania wyzysku...

Last Update: 2023-09-18T19:00:16Z Word Count : 1649

Synonim Niewolnictwo View Plain Text Page

Praca wyjścia

Praca wyjścia – najmniejsza energia, jaką należy dostarczyć elektronowi danego ciała, aby opuścił on ciało i stał się elektronem swobodnym. Praca wyjścia...

Last Update: 2022-04-15T03:20:38Z Word Count : 229

Synonim Praca wyjścia View Plain Text Page

Main result

Praca

praca – wielkość fizyczna praca – rodzaj działalności człowieka, w ekonomii jeden z czynników produkcji praca – stosunek pracy pomiędzy pracodawcą i pracownikiem regulowany Kodeksem pracy SS „Praca” – polski zbiornikowiec Praca – film z 1915 roku Praca – tygodnik ukazujący się w latach 1896-1926Miejscowości w Polsce Praca – wieś w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska Praca – kolonia w województwie łódzkim, w powiecie piotrkowskim, w gminie Wola Krzysztoporska


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów