10 results found for: “definicja”.

Request time (Page generated in 0.4068 seconds.)

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której...

Last Update: 2021-04-29T09:00:20Z Word Count : 3930

Synonim Definicja View Plain Text Page

Planeta

Planeta – zgodnie z definicją Międzynarodowej Unii Astronomicznej – obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu...

Last Update: 2021-06-13T11:34:44Z Word Count : 1825

Synonim Planeta View Plain Text Page

Życie

Życie (gr. βίος, bios) w biologii ma dwie, związane ze sobą definicje: zespół procesów życiowych – swoistych, wysoko zorganizowanych funkcjonalnie (w...

Last Update: 2021-07-19T22:08:10Z Word Count : 13431

Synonim Życie View Plain Text Page

Rekurencja

łac. recurrere, przybiec z powrotem) – odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie. W logice wnioskowanie rekurencyjne opiera się na założeniu...

Last Update: 2021-06-20T06:28:54Z Word Count : 871

Synonim Rekurencja View Plain Text Page

Linia Kármána

kosmiczną przebiegająca na wysokości 100 km (328 084 stóp) n.p.m. Powyższa definicja została przyjęta przez Międzynarodową Federację Lotniczą (FAI), która...

Last Update: 2021-07-12T01:00:44Z Word Count : 404

Synonim Linia Kármána View Plain Text Page

Wieś

miejscowości. Definicja Marii Kiełczewskiej-Zaleskiej – wieś to osada, w której ludność zajmuje się uprawą roślin i chowem zwierząt. Definicja Józefa Szymańskiego...

Last Update: 2021-05-12T14:15:41Z Word Count : 497

Synonim Wieś View Plain Text Page

Prawdopodobieństwo

Pewnym rozwiązaniem bolączek definicji klasycznej była przedstawiona przez Georges’a-Louisa Leclerca, hrabiego Buffon definicja geometryczna (1733), która...

Last Update: 2021-07-22T00:17:26Z Word Count : 3572

Synonim Prawdopodobieństwo View Plain Text Page

Amper

Konferencji Miar przyjęto rezolucję dotyczącą m.in. redefinicji ampera. Nowa definicja brzmi następująco: Amper, oznaczenie A, jest to jednostka SI prądu elektrycznego...

Last Update: 2021-05-20T04:33:26Z Word Count : 453

Synonim Amper View Plain Text Page

Jednostka astronomiczna

Dystans ten odpowiada w przybliżeniu średniej odległości Ziemi od Słońca. Definicja i oznaczenie zostały przyjęte podczas posiedzenia Międzynarodowej Unii...

Last Update: 2021-07-12T00:35:31Z Word Count : 293

Synonim Jednostka astronomiczna View Plain Text Page

Sekunda

podstawowego S1/2 atomu cezu 133Cs (powyższa definicja odnosi się do atomu cezu w spoczynku w temperaturze 0 K). Definicja ta, obowiązująca od 1967 r., została...

Last Update: 2021-05-13T12:19:20Z Word Count : 565

Synonim Sekunda View Plain Text Page

Main result

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia oddającego sens sformułowania. Za zakres nazwy „definicja” uważa się sumę zakresów wszystkich nazw, które można utworzyć ze słowa „definicja” wzbogaconego następującym po nim przymiotnikiem (np. kontekstowa, równościowa, cząstkowa, w stylizacji przedmiotowej, w stylizacji językowej). Definicja jest narzędziem, które: wzbogaca język o nowe zwroty chroni wypowiedzi przed wieloznacznością uściśla znaczenia wyrazów i zwrotów pogłębia rozumienie wyrazów i zwrotów.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów