10 results found for: “definicja”.

Request time (Page generated in 0.2955 seconds.)

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której...

Last Update: 2024-04-21T16:55:13Z Word Count : 3997

Synonim Definicja View Plain Text Page

Planeta

świecących światłem własnym, planety świecą światłem odbitym. Powyższa definicja pochodzi od Międzynarodowej Unii Astronomicznej; według niej w Układzie...

Last Update: 2023-12-22T14:24:19Z Word Count : 1918

Synonim Planeta View Plain Text Page

Życie

Życie (gr. βίος, bios) w biologii ma dwie, związane ze sobą definicje: zespół procesów życiowych – swoistych, wysoko zorganizowanych funkcjonalnie (w...

Last Update: 2024-02-01T22:09:13Z Word Count : 13643

Synonim Życie View Plain Text Page

Rekurencja

(z łac. recurrere, przybiec z powrotem) – odwoływanie się funkcji lub definicji do samej siebie. W logice wnioskowanie rekurencyjne opiera się na założeniu...

Last Update: 2024-04-05T10:41:58Z Word Count : 961

Synonim Rekurencja View Plain Text Page

Pole powierzchni

definicja wymaga wykonania pewnej konstrukcji. Osobne artykuły: Miara Jordana, Miara Lebesgue’a i Wymiar pudełkowy. Najczęściej spotykana definicja (i...

Last Update: 2023-11-17T09:52:21Z Word Count : 834

Synonim Pole powierzchni View Plain Text Page

Kwasy

kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do: zakwaszania środowiska, tj. obniżania jego pH (definicja Arrheniusa), dostarczania kationów...

Last Update: 2023-09-22T09:44:15Z Word Count : 619

Synonim Kwasy View Plain Text Page

Sekunda

podstawowego S1/2 atomu cezu 133Cs (powyższa definicja odnosi się do atomu cezu w spoczynku w temperaturze 0 K). Definicja ta, obowiązująca od 1967 r., została...

Last Update: 2024-04-20T19:18:13Z Word Count : 627

Synonim Sekunda View Plain Text Page

Mol

ta jest nazywana liczbą Avogadra. Definicja ta została zaaprobowana w listopadzie 2018 r., zmieniając starą definicję mola opartą na liczbie atomów w 12...

Last Update: 2022-12-07T18:11:14Z Word Count : 821

Synonim Mol View Plain Text Page

Decorum

Arystotelesem i jego sposobem ukształtowania starożytnej tragedii. decorum - definicja, synonimy, przykłady użycia. sjp.pwn.pl. [dostęp 2022-02-15]. Encyklopedia...

Last Update: 2023-12-05T19:35:45Z Word Count : 64

Synonim Decorum View Plain Text Page

Definicja ego

Definicja ego – album studyjny polskiego zespołu hip-hopowego Egotrue. Wydawnictwo ukazało się 14 maja 2014 roku nakładem wytwórni muzycznej Fandango...

Last Update: 2024-02-23T01:51:47Z Word Count : 246

Synonim Definicja ego View Plain Text Page

Main result

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia oddającego sens sformułowania. Za zakres nazwy „definicja” uważa się sumę zakresów wszystkich nazw, które można utworzyć ze słowa „definicja” wzbogaconego następującym po nim przymiotnikiem (np. kontekstowa, równościowa, cząstkowa, w stylizacji przedmiotowej, w stylizacji językowej). Definicja jest narzędziem, które: wzbogaca język o nowe zwroty chroni wypowiedzi przed wieloznacznością uściśla znaczenia wyrazów i zwrotów pogłębia rozumienie wyrazów i zwrotów.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów