10 results found for: “definicja”.

Request time (Page generated in 0.2981 seconds.)

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której...

Last Update: 2020-09-04T17:21:12Z Word Count : 3926

Synonim Definicja View Plain Text Page

Planeta

Planeta – zgodnie z definicją Międzynarodowej Unii Astronomicznej – obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu...

Last Update: 2021-01-01T11:43:09Z Word Count : 1823

Synonim Planeta View Plain Text Page

Definicja legalna

Definicja legalna – definicja zawarta w przepisie prawnym, która wiążąco ustala znaczenie określonego pojęcia (zwrotu) na użytek danego aktu normatywnego...

Last Update: 2020-04-24T07:50:44Z Word Count : 141

Synonim Definicja legalna View Plain Text Page

Życie

Życie (gr. βίος, bios) w biologii ma dwie, związane ze sobą definicje: zespół procesów życiowych – swoistych, wysoko zorganizowanych funkcjonalnie (w...

Last Update: 2021-02-05T01:37:05Z Word Count : 13428

Synonim Życie View Plain Text Page

Rekurencja

łac. recurrere, przybiec z powrotem) – odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie. W logice wnioskowanie rekurencyjne opiera się na założeniu...

Last Update: 2020-12-12T15:56:12Z Word Count : 871

Synonim Rekurencja View Plain Text Page

Polityka

i społeczną rolę polityki i polityków. Wyrazem tego jest współczesna definicja zakładająca, że polityka to uzgadnianie zachowań współzależnych społeczeństw...

Last Update: 2020-12-10T16:27:56Z Word Count : 633

Synonim Polityka View Plain Text Page

Kwasy

kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do: zakwaszania środowiska, tj. obniżania jego pH (definicja Arrheniusa), dostarczania kationów...

Last Update: 2021-02-07T14:37:45Z Word Count : 584

Synonim Kwasy View Plain Text Page

Prawdopodobieństwo

Pewnym rozwiązaniem bolączek definicji klasycznej była przedstawiona przez Georges’a-Louisa Leclerca, hrabiego Buffon definicja geometryczna (1733), która...

Last Update: 2020-03-25T19:52:08Z Word Count : 3557

Synonim Prawdopodobieństwo View Plain Text Page

Mol

ta jest nazywana liczbą Avogadra. Definicja ta została zaaprobowana w listopadzie 2018 r., zmieniając starą definicję mola opartą na liczbie atomów w 12...

Last Update: 2020-06-14T22:49:15Z Word Count : 686

Synonim Mol View Plain Text Page

Sekunda

podstawowego S1/2 atomu cezu 133Cs (powyższa definicja odnosi się do atomu cezu w spoczynku w temperaturze 0 K) . Definicja ta, obowiązująca od 1967 r., została...

Last Update: 2020-09-20T20:37:55Z Word Count : 541

Synonim Sekunda View Plain Text Page

Main result

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia oddającego sens sformułowania. Za zakres nazwy „definicja” uważa się sumę zakresów wszystkich nazw, które można utworzyć ze słowa „definicja” wzbogaconego następującym po nim przymiotnikiem (np. kontekstowa, równościowa, cząstkowa, w stylizacji przedmiotowej, w stylizacji językowej). Definicja jest narzędziem, które: wzbogaca język o nowe zwroty chroni wypowiedzi przed wieloznacznością uściśla znaczenia wyrazów i zwrotów pogłębia rozumienie wyrazów i zwrotów.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów