10 results found for: “definicja”.

Request time (Page generated in 0.329 seconds.)

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której...

Last Update: 2024-06-30T14:33:34Z Word Count : 4027

Synonim Definicja View Plain Text Page

Planeta

świecących światłem własnym, planety świecą światłem odbitym. Powyższa definicja pochodzi od Międzynarodowej Unii Astronomicznej; według niej w Układzie...

Last Update: 2023-12-22T14:24:19Z Word Count : 1918

Synonim Planeta View Plain Text Page

Definicja ego

Definicja ego – album studyjny polskiego zespołu hip-hopowego Egotrue. Wydawnictwo ukazało się 14 maja 2014 roku nakładem wytwórni muzycznej Fandango...

Last Update: 2024-02-23T01:51:47Z Word Count : 246

Synonim Definicja ego View Plain Text Page

Życie

Życie (gr. βίος, bios) w biologii ma dwie, związane ze sobą definicje: zespół procesów życiowych – swoistych, wysoko zorganizowanych funkcjonalnie (w...

Last Update: 2024-07-05T14:00:56Z Word Count : 13663

Synonim Życie View Plain Text Page

Karabinek (broń)

mniejszej masie i rozmiarach (definicja tradycyjna), bądź zasilana słabszą amunicją niż karabinowa – amunicją pośrednią (definicja PKN z 2004 r.). Istnienie...

Last Update: 2024-04-02T11:24:38Z Word Count : 1065

Synonim Karabinek (broń) View Plain Text Page

Pole powierzchni

definicja wymaga wykonania pewnej konstrukcji. Osobne artykuły: Miara Jordana, Miara Lebesgue’a i Wymiar pudełkowy. Najczęściej spotykana definicja (i...

Last Update: 2023-11-17T09:52:21Z Word Count : 834

Synonim Pole powierzchni View Plain Text Page

Mol

ta jest nazywana liczbą Avogadra. Definicja ta została zaaprobowana w listopadzie 2018 r., zmieniając starą definicję mola opartą na liczbie atomów w 12...

Last Update: 2024-05-15T20:32:27Z Word Count : 821

Synonim Mol View Plain Text Page

Troglodyta

Pan troglodytes – nazwa gatunkowa szympansa zwyczajnego troglodyta - definicja, synonimy, przykłady użycia [online], sjp.pwn.pl [dostęp 2018-02-23] ...

Last Update: 2023-01-15T00:05:58Z Word Count : 83

Synonim Troglodyta View Plain Text Page

Linia Kármána

kosmiczną przebiegająca na wysokości 100 km (328 084 stóp) n.p.m. Powyższa definicja została przyjęta przez Międzynarodową Federację Lotniczą (FAI), która...

Last Update: 2023-12-31T12:11:31Z Word Count : 445

Synonim Linia Kármána View Plain Text Page

Magnificencja

W wywiadach prasowych zwykle korzysta się z tytułu. magnificencja - definicja, synonimy, przykłady użycia [online], sjp.pwn.pl [dostęp 2024-04-04] ...

Last Update: 2024-04-05T12:17:51Z Word Count : 58

Synonim Magnificencja View Plain Text Page

Main result

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia oddającego sens sformułowania, np. jego zakres nazwy. Wyróżnia się kilkanaście rodzajów definicji: realne, a wśród nich – klasyczne; nominalne, a wśród nich – treściowe, zakresowe, analityczne, syntetyczne i regulujące; wyraźne; w uwikłaniu, a wśród nich – przez postulaty, indukcyjne (rekurencyjne) i przez abstrakcję; cząstkowe; perswazyjne. Definicja jest narzędziem, które: wzbogaca język o nowe zwroty chroni wypowiedzi przed wieloznacznością uściśla znaczenia wyrazów i zwrotów pogłębia rozumienie wyrazów i zwrotów.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów