10 results found for: “definicja”.

Request time (Page generated in 0.3069 seconds.)

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której...

Last Update: 2022-01-28T14:02:30Z Word Count : 3945

Synonim Definicja View Plain Text Page

Planeta

Planeta – zgodnie z definicją Międzynarodowej Unii Astronomicznej – obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu...

Last Update: 2022-03-31T19:12:17Z Word Count : 1851

Synonim Planeta View Plain Text Page

Rekurencja

(z łac. recurrere, przybiec z powrotem) – odwoływanie się funkcji lub definicji do samej siebie. W logice wnioskowanie rekurencyjne opiera się na założeniu...

Last Update: 2022-03-23T13:53:14Z Word Count : 962

Synonim Rekurencja View Plain Text Page

Życie

Życie (gr. βίος, bios) w biologii ma dwie, związane ze sobą definicje: zespół procesów życiowych – swoistych, wysoko zorganizowanych funkcjonalnie (w...

Last Update: 2022-05-01T18:00:26Z Word Count : 13540

Synonim Życie View Plain Text Page

Pole powierzchni

definicja wymaga wykonania pewnej konstrukcji. Osobne artykuły: Miara Jordana, Miara Lebesgue’a i Wymiar pudełkowy. Najczęściej spotykana definicja (i...

Last Update: 2021-05-12T11:56:57Z Word Count : 818

Synonim Pole powierzchni View Plain Text Page

Sekunda

podstawowego S1/2 atomu cezu 133Cs (powyższa definicja odnosi się do atomu cezu w spoczynku w temperaturze 0 K). Definicja ta, obowiązująca od 1967 r., została...

Last Update: 2021-09-29T10:09:59Z Word Count : 596

Synonim Sekunda View Plain Text Page

Kwasy

kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do: zakwaszania środowiska, tj. obniżania jego pH (definicja Arrheniusa), dostarczania kationów...

Last Update: 2022-03-13T19:07:26Z Word Count : 602

Synonim Kwasy View Plain Text Page

Mol

ta jest nazywana liczbą Avogadra. Definicja ta została zaaprobowana w listopadzie 2018 r., zmieniając starą definicję mola opartą na liczbie atomów w 12...

Last Update: 2021-10-01T14:20:38Z Word Count : 807

Synonim Mol View Plain Text Page

Definicja legalna

Definicja legalna – definicja zawarta w przepisie prawnym, która wiążąco ustala znaczenie określonego pojęcia (zwrotu) na użytek danego aktu normatywnego...

Last Update: 2020-04-24T07:50:44Z Word Count : 141

Synonim Definicja legalna View Plain Text Page

Wieś

miejscowości. Definicja Marii Kiełczewskiej-Zaleskiej – wieś to osada, w której ludność zajmuje się uprawą roślin i chowem zwierząt. Definicja Józefa Szymańskiego...

Last Update: 2022-04-04T10:27:43Z Word Count : 545

Synonim Wieś View Plain Text Page

Main result

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia oddającego sens sformułowania. Za zakres nazwy „definicja” uważa się sumę zakresów wszystkich nazw, które można utworzyć ze słowa „definicja” wzbogaconego następującym po nim przymiotnikiem (np. kontekstowa, równościowa, cząstkowa, w stylizacji przedmiotowej, w stylizacji językowej). Definicja jest narzędziem, które: wzbogaca język o nowe zwroty chroni wypowiedzi przed wieloznacznością uściśla znaczenia wyrazów i zwrotów pogłębia rozumienie wyrazów i zwrotów.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów