10 results found for: “definicja”.

Request time (Page generated in 0.2798 seconds.)

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której...

Last Update: 2023-01-21T13:17:33Z Word Count : 3985

Synonim Definicja View Plain Text Page

Planeta

Planeta – zgodnie z definicją Międzynarodowej Unii Astronomicznej – obiekt astronomiczny okrążający gwiazdę lub pozostałości gwiezdne, w którego wnętrzu...

Last Update: 2023-03-02T21:06:55Z Word Count : 1890

Synonim Planeta View Plain Text Page

Rekurencja

(z łac. recurrere, przybiec z powrotem) – odwoływanie się funkcji lub definicji do samej siebie. W logice wnioskowanie rekurencyjne opiera się na założeniu...

Last Update: 2023-03-28T05:30:12Z Word Count : 962

Synonim Rekurencja View Plain Text Page

Życie

Życie (gr. βίος, bios) w biologii ma dwie, związane ze sobą definicje: zespół procesów życiowych – swoistych, wysoko zorganizowanych funkcjonalnie (w...

Last Update: 2023-02-21T10:05:51Z Word Count : 13563

Synonim Życie View Plain Text Page

Pole powierzchni

definicja wymaga wykonania pewnej konstrukcji. Osobne artykuły: Miara Jordana, Miara Lebesgue’a i Wymiar pudełkowy. Najczęściej spotykana definicja (i...

Last Update: 2023-03-02T12:39:36Z Word Count : 818

Synonim Pole powierzchni View Plain Text Page

Troglodyta

(Troglodytidae) Pan troglodytes – nazwa gatunkowa szympansa zwyczajnego troglodyta - definicja, synonimy, przykłady użycia, sjp.pwn.pl [dostęp 2018-02-23]  (pol.)....

Last Update: 2023-01-15T00:05:58Z Word Count : 82

Synonim Troglodyta View Plain Text Page

Kwasy

kwasowy, co w zależności od definicji może oznaczać zdolność do: zakwaszania środowiska, tj. obniżania jego pH (definicja Arrheniusa), dostarczania kationów...

Last Update: 2022-09-11T23:42:18Z Word Count : 621

Synonim Kwasy View Plain Text Page

Definicja ego

Definicja ego – album studyjny polskiego zespołu hip-hopowego Egotrue. Wydawnictwo ukazało się 14 maja 2014 roku nakładem wytwórni muzycznej Fandango...

Last Update: 2023-01-18T11:48:22Z Word Count : 243

Synonim Definicja ego View Plain Text Page

Sekunda

podstawowego S1/2 atomu cezu 133Cs (powyższa definicja odnosi się do atomu cezu w spoczynku w temperaturze 0 K). Definicja ta, obowiązująca od 1967 r., została...

Last Update: 2023-01-30T20:07:44Z Word Count : 628

Synonim Sekunda View Plain Text Page

Mol

ta jest nazywana liczbą Avogadra. Definicja ta została zaaprobowana w listopadzie 2018 r., zmieniając starą definicję mola opartą na liczbie atomów w 12...

Last Update: 2022-12-07T18:11:14Z Word Count : 814

Synonim Mol View Plain Text Page

Main result

Definicja

Definicja (z łac. definitio; od czas. definire: de + finire, „do końca, granicy”; od finis: granica, koniec) – wypowiedź o określonej budowie, w której informuje się o znaczeniu pewnego wyrażenia przez wskazanie innego wyrażenia oddającego sens sformułowania. Za zakres nazwy „definicja” uważa się sumę zakresów wszystkich nazw, które można utworzyć ze słowa „definicja” wzbogaconego następującym po nim przymiotnikiem (np. kontekstowa, równościowa, cząstkowa, w stylizacji przedmiotowej, w stylizacji językowej). Definicja jest narzędziem, które: wzbogaca język o nowe zwroty chroni wypowiedzi przed wieloznacznością uściśla znaczenia wyrazów i zwrotów pogłębia rozumienie wyrazów i zwrotów.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów