8 results found for: “antonimy”.

Request time (Page generated in 0.2808 seconds.)

Antonim

tytuł”) – termin oznaczający przeciwieństwo, odwrotność znaczeniową wyrazu; antonimy to określenia przeciwstawne. Dyscyplina zajmująca się m.in. antonimami...

Last Update: 2023-01-17T15:41:22Z Word Count : 213

Synonim Antonim View Plain Text Page

Tezaurus

i wyrażeń tworzących pole semantyczne: synonimy, hiponimy, hiperonimy, antonimy, wyrażenia powiązane relacjami asocjacyjnymi. Tezaurusy mogą tworzyć system...

Last Update: 2021-12-20T15:17:48Z Word Count : 209

Synonim Tezaurus View Plain Text Page

Wałęsizm

optymistą, wierzy, że słowa będą znaczyły to, co on chce. Jego specjalność to antonimy […] początkowo było to bardzo ożywcze, wyzwalało z nowomowy politycznej...

Last Update: 2023-01-28T00:03:42Z Word Count : 818

Synonim Wałęsizm View Plain Text Page

Andrzej Markowski (językoznawca)

Badań Literackich PAN. W 1976 obronił na UW doktorat na podstawie pracy Antonimy przymiotnikowe we współczesnej polszczyźnie. W latach 1980–1984 prowadził...

Last Update: 2022-10-14T10:43:10Z Word Count : 767

Synonim Andrzej Markowski (językoznawca) View Plain Text Page

Wielki słownik języka polskiego PAN

także wyrazy o znaczeniu takim samym lub zbliżonym (synonimy), przeciwnym (antonimy) i nadrzędnym, bardziej ogólnym (hiperonimy). W kwietniu 2013 Wielki słownik...

Last Update: 2022-03-23T15:23:30Z Word Count : 492

Synonim Wielki słownik języka polskiego PAN View Plain Text Page

Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny

znaczenia, przykłady użycia w zdaniach, kolokacje i frazeologizmy, synonimy i antonimy, a hasło zamyka lista wyrazów pochodnych. Słownik spotkał się z krytyką...

Last Update: 2022-02-18T14:40:40Z Word Count : 533

Synonim Praktyczny słownik współczesnej polszczyzny View Plain Text Page

Anton Krasowski

Szczególny rozgłos zyskały jego wypowiedzi na łamach wydania programu Antonimy (ros. Антонимы) na platformie YouTube z dnia 20 paździenrika 2022 r., który...

Last Update: 2023-01-10T12:27:40Z Word Count : 539

Synonim Anton Krasowski View Plain Text Page

Diecezja Nardò-Gallipoli

(1656–1669) Tommaso Brancaccio (1669–1677) Orazio Fortunato (1678–1707) Antonimo Sanfelice (1707–1736) Francesco Carafa (1736–1754) Marco Aurelio Petruccelli...

Last Update: 2022-11-10T19:38:11Z Word Count : 262

Synonim Diecezja Nardò-Gallipoli View Plain Text Page

Main result

Antonim

Antonim (z gr. anti „naprzeciw”, onoma „imię, wyraz, tytuł”) – termin oznaczający przeciwieństwo, odwrotność znaczeniową wyrazu; antonimy to określenia przeciwstawne. Dyscyplina zajmująca się m.in. antonimami to leksykologia. Przykłady antonimów: ciepło – zimno, gruby – chudy, syty – głodny.Termin „antonim” również ma swój antonim – jest nim „synonim”.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów