Rekurze

Rekurze je stav, kdy je určitý objekt v nějakém smyslu součástí sebe samotného. S rekurzí se lze setkat v různých oborech, ale nejčastěji je používána v matematice a informatice. Příklady rekurze: Definice pojmu používá tento pojem samotný. Datová struktura obsahuje odkaz na strukturu stejného typu. Obraz obsahuje zmenšenou kopii sama sebe.Termín je pravděpodobně odvozen z latinského slovesa recurrō (vrátit se).


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów