Prawda

Walter Seymour Allward, Veritas, 1920
Alegoria prawdy, marmurowa rzeźba w Ogrodzie Letnim, Sankt-Petersburg

Prawda – według klasycznej definicji właściwość sądów polegająca na ich zgodności z faktycznym stanem rzeczy, których dotyczą[1]. W potocznym rozumieniu jest to stwierdzenie w formie zdania oznajmiającego, wyrażone o określonym fakcie, tak jak ma czy miało to miejsce w rzeczywistości.

  1. prawda, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-10-02].

Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów