Diffiniad

Am y grŵp cerddorol, gweler Diffiniad (band).Esboniad o ystyr term (gair, ymadrodd, neu set arall o symbolau) yw diffiniad.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów