Antonim

Antonim (z gr. anti „naprzeciw”, onoma „imię, wyraz, tytuł”) – termin oznaczający przeciwieństwo, odwrotność znaczeniową wyrazu; antonimy to określenia przeciwstawne. Dyscyplina zajmująca się m.in. antonimami to leksykologia. Przykłady antonimów: ciepło – zimno, gruby – chudy, syty – głodny.Termin „antonim” również ma swój antonim – jest nim „synonim”.


Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów