Antonim

Antonim (z gr. anti „naprzeciw”, onoma „imię, wyraz, tytuł”[1]) – termin oznaczający przeciwieństwo, odwrotność znaczeniową wyrazu; antonimy to określenia przeciwstawne. Dyscyplina zajmująca się m.in. antonimami to leksykologia[2].

Przykłady antonimów:

  • ciepło – zimno,
  • gruby – chudy,
  • syty – głodny.

Termin „antonim” również ma swój antonim – jest nim „synonim”.

  1. Władysław Kopaliński: antonimia; antonimy. W: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [on-line]. slownik-online.pl. [dostęp 2012-07-06]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-02)].
  2. Jarmila Panevová, Eva Hajičová, Petr Sgall: Úvod do teoretické a počítačové lingvistiky. I. svazek, Teoretická lingvistika. Wyd. 1. Praga: Karolinum, 2002, s. 24. ISBN 80-246-0470-1. OCLC 53262536. (cz.)

Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów