Amper

Ten artykuł dotyczy jednostki miary. Zobacz też: inne znaczenia tego słowa.
amper [A]
Układ SI
Wymiar
Jednostka natężenia prądu elektrycznego
siły magnetomotorycznej
napięcia magnetycznego
Typowe symbole wielkości I, j, Θ
w jednostkach SI podstawowa
w jednostkach em-CGS
Źródło nazwy André Marie Ampère

Amperjednostka natężenia prądu elektrycznego (nazywane też po prostu prądem elektrycznym[1]). Jest jednostką podstawową w układzie SI i układzie MKSA oznaczaną w obu układach symbolem A[2].

  1. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie legalnych jednostek miar (Dz.U. z 2020 r. poz. 1024).
  2. Podstawy Elektrotechniki. W: Praca zbiorowa pod kierunkiem prof. dr. inż. Bolesława Konarskiego: Poradnik inżyniera elektryka. Wyd. II. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne, 1968, s. 224–225.

Powered by Karmy dla zwierząt | Słownik synonimów